Nieuwe montering voor oude telescoop

De Kuttertelescoop vormt zo'n beetje hét symbool van MIRA. Het is de oudste telescoop van de volkssterrenwacht, en de koepel die hem huisvest -helemaal zelf gebouwd trouwens- was één van de drie onderdelen van MIRA bij onze officiële opening in 1967 (samen met de planetariumzaal en de reusachtige armillairsfeer ). Ondertussen is er natuurlijk héél wat bijgekomen...

Ook na 40 jaar intensief gebruik staat deze telescoop nog steeds zijn mannetje: optisch en mechanisch is er weinig op aan te merken. Het geheel is trouwens uiterst robuust gebouwd, wat natuurlijk ook een niet te onderschatten voordeel is op een VOLKSsterrenwacht...
Bovendien is het ook een originele Kuttertelescoop: zowel de telescoop als het onderstel waren gebouwd en ter plaatse gemonteerd door ingenieur Anton Kutter in hoogst eigen persoon, wat hem tot een uniek instrument maakt natuurlijk!

Maar de tijden en vooral de omstandigheden veranderen: de toenemende lichthinder in het Brusselse maakt het vaak moeilijk om bepaalde objecten te vinden, waardoor een automatisatie (computersturing) zich ook hier opdringt. En dat was quasi onmogelijk met de huidige montering.

Het was niet makkelijk om voor een dergelijke zware maar vooral omvangrijke telescoop een geschikte moderne montering te vinden, maar uiteindelijk viel ons oog op de Mathis 750. De vork-versie hiervan kan probleemloos onze Kutter-telescoop dragen, samen met nog een paar extra instrumenten. We voorzien immers links en rechts van de Kutter twee lenzenkijkers "in parallel" te monteren: één voor zonnewaarnemingen, één voor montage van een camera (zodat de bezoekers op het scherm al een idee krijgen van wat ze zelf in de Kutter kunnen bewonderen) of om bijvoorbeeld de Maan met een kleinere vergroting te tonen als met de Kutter zelf gebeurt.

Sinds het voorjaar 2010 is deze montering nu zowat dagelijks in gebruik, en het is een plezier om er mee te werken. Robuust, vlot in gebruik, en met een hoge nauwkeurigheid zowel wat het volgmechanisme betreft als de "GoTo" (het automatisch opzoeken van objecten aan de hemel).

Schijn bedriegt: de drie telescopen kijken wel degelijk in dezelfde richting (maar de centrale Kutter is een "zigzag-telescoop"Schijn bedriegt: de drie telescopen kijken wel degelijk in dezelfde richting (maar de centrale Kutter is een "zigzag-telescoop"