Lidmaatschap

Het lidmaatschap van MIRA geeft recht op een hele resem voordelen. Om een keuze op maat aan te bieden zijn volgende formules mogelijk:

  • gewoon lidmaatschap
  • familielidmaatschap
  • lidmaatschap plus
  • familielidmaatschap plus

Al deze formules lopen per kalenderjaar (dus januari-december). Wie na 1 juli lid wordt, betaalt slechts de halve prijs (er rest dan ook maar een half jaar).

Leden krijgen een plastic lidkaart met daarop het lidnummer. We houden die lidkaarten op MIRA tot de volgende Astroclub, bij die gelegenheid kunnen ze aan de onthaalbalie afgehaald worden. Nadien worden de niet afgehaalde lidkaarten via de post verstuurd naar het thuisadres van de leden.

Om op de hoogte te zijn van de komende activiteiten op MIRA kan u onderaan op de startpagina van onze website intekenen op onze gratis digitale nieuwsbrief MIRA Ceti.

Gewoon lidmaatschap

Voor een bedrag van €20 krijgt u 50% korting op de toegang tot alle waarnemingsactiviteiten, voordrachten en rondleidingen op MIRA. U kan tevens deelnemen aan de verschillende werkgroepen en gratis boeken of cd's ontlenen uit de bibliotheek.

Hiervoor stort u €20 (€10 euro vanaf juli) op onze rekening (IBAN BE67 0000 7722 0787) met vermelding "Lid 2018".

Gewoon lidmaatschap voor de ganse familie

Voor een bedrag van €30 krijgt u 50% korting voor de ganse familie op de toegang tot alle waarnemingsactiviteiten, voordrachten en rondleidingen op MIRA. U kan tevens deelnemen aan de verschillende werkgroepen en gratis boeken of cd's ontlenen uit de bibliotheek.

Onder "familie" verstaan we: iedereen van de familie die op hetzelfde adres woont.

Hiervoor stort u €30 (€15 vanaf juli) op onze rekening (IBAN BE67 0000 7722 0787) met vermelding "Lid Familie 2018".

Lid Plus

Voor een bedrag van €30 (€15 vanaf juli) krijgt u alle voordelen van het gewoon lidmaatschap, maar komt u gratis binnen op de activiteiten zoals hierboven vernoemd.

Hiervoor stort u €30 op onze rekening (IBAN BE67 0000 7722 0787) met vermelding "Lid Plus 2018".

Lid Plus Familie

Voor een bedrag van €45 (€22,50 vanaf juli) krijgt u alle voordelen van het gewone lidmaatschap, maar komt u met de ganse familie gratis binnen op de hierboven vernoemde activiteiten.

Onder "familie" verstaan we: iedereen van de familie die op hetzelfde adres woont.

Hiervoor stort u €45 op onze rekening (IBAN BE67 0000 7722 0787) met vermelding "Lid Plus Familie 2018".

Gift

Een vzw als MIRA kan enkel overleven dankzij de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers én de financiële inbreng van vele grote en kleine gulle schenkers.
Elke euro is dan ook welgekomen! U kan hiervoor om het even welk bedrag storten op onze rekening (IBAN BE67 0000 7722 0787) met vermelding "Gift".