Waarnemen

Weerkunde op het internet

Zondag 27 november 2017 = Dag van de Wetenschap op MIRA.

Wil jij de interessante lezing over weerkunde op het internet nog eens rustig bekijken?
Haal dan het pdf-document in bijlage binnen.

Wil je liever de voorstelling als pps-bestand toegestuurd krijgen? Stuur je vraag ons dan toe via info@mira, en we bezorgen jou het gevraagde.


De Mercuriusovergang van 9 mei 2016

In de namiddag en de vooravond van maandag 9 mei 2016 kunnen we een relatief zeldzaam verschijnsel waarnemen (gemiddeld komt dit ongeveer twaalf keer per eeuw voor): de planeet Mercurius zal voor de Zon voorbij trekken. We zullen gedurende meerdere uren een nietig zwart cirkeltje voor de schijf van onze Zon zien bewegen. Niet enkel in onze streken, maar overal ter wereld waar op dat moment de Zon boven de horizon staat, zal men de overgang kunnen bekijken


Kleine gedeeltelijke maansverduistering

Op de avond van donderdag 25 april zal er vanuit ons land een kleine gedeeltelijke maansverduistering te zien zijn. Een maansverduistering ontstaat wanneer de volle Maan door de schaduwkegel van de Aarde trekt.


De evolutie van de computergestuurde telescopen

CAT? GoTo? PushTo?

Eind jaren’80 doken de eerste berichten op over amateur-astronomen met een flinke kennis van elektronica, die er in slaagden hun telescoopmontering automatisch aan te sturen. De term CAT werd toen gebruikt: Computer Aided (of soms “Assisted”) Telescope.


Wat te doen bij aangedampte telescooplenzen...

Hoe aandampen te vermijden/voorkomen/bestrijden?

Schmidt-Cassegrain-telescopen en aanverwanten (Maksutows, Schmidt-Newtons,…) zijn dé telescopen die het meest gevoelig zijn voor vochtproblemen, omdat de grote glazen frontlens helemaal blootstaat aan de nachtelijke hemel. Dit deel van de telescoop koelt immers het snelst af, en is dus bij uitstek dé plaats waar de luchtvochtigheid zich zal afzetten.
Ook lenzenkijkers zitten in die situatie, maar aangezien die standaard voorzien zijn van een dauwkap, wordt de vochtafzetting al ietsje vertraagd.


De Venusovergang van 6 juni 2012

Op 6 juni 2012 kunnen wij een heel zeldzaam verschijnsel zien: een Venusovergang. Onze buurplaneet trekt dan gedurende een paar uur voor de Zon langs! De laatste keer dat dit gebeurde was op 8 juni 2004 (zie het filmpje van toen).


Beperkt archief meteoordetectiesysteem MIRA

Op deze archief-pagina kan u steeds de laatste tien opgeslagen beelden raadplegen van het MIRA-meteoordetectiesysteem. Elk beeldje toont vijf minuten registratie: het linkerbeeld toont onze ontvangst van het BIRA-baken in Dourbes, het rechterbeeld de corresponderende ontvangst van het VVS-baken bij Astrolab-Ieper.


Luisteren naar vallende sterren

Vuurbol-melding

Heeft u een héél heldere meteoor waargenomen (we spreken dan over een "bolide") dan kan u deze waarneming steeds doorspelen via het online vuurbolformulier van de IMO.

Meehelpen?

Project BRAMS genereert héél veel data, waar computers zich -raak genoeg- de tanden op stuk bijten, maar waar de mens bijna in één oogopslag nauwkeurige tellingen verricht. Daarom vragen we ook uw hulp: help ons met het tellen van de meteoren via het

De Caldwell-catalogus (MC 2006/4)

CaldwellIn 1758 begon de Franse kometenjager Charles Messier met het opstellen van de eerste catalogus van deep-sky objecten. Het was hierbij zijn bedoeling om een lijst op te stellen van objecten die verkeerdelijk als komeet aanzien konden worden. Messier was immers een kometenwaarnemer. Zijn uiteindelijke lijst werd in 1784 gepubliceerd en bevatte 103 objecten. Later werden er nog 7 aan toegevoegd en 1 verwijderd, zodat de officiele Messiercatalogus 109 objecten telt.Inhoud syndiceren