Vaste Medewerkers

Volkssterrenwacht Mira vzw wordt ondersteund door drie vast in dienst zijnde medewerkers, die instaan voor de dagelijkse werking van de vzw. Zij zorgen zowel voor het administratieve werk als voor onderhoud, creatieve activiteiten, rondleidingen en permanentie tijdens de openingsuren van de sterrenwacht.

Francis Meeus


Francis is actief op Mira sinds september 1999 en staat o.a. in voor de afhandeling van allerhande administratieve dossiers en het opvolgen en verwerken van de dagelijkse financiële verrichtingen in nauwe samenwerking met de penningmeester van de vereniging. Hij is voorts verantwoordelijk voor de jeugdactiviteiten, coördineert de zonnewaarnemingen, zorgt mee voor een goedgevulde activiteitenkalender en probeert om de drie maanden de lezers van de digitale nieuwsbrief MIRA Ceti te vergasten op een boeiend interview met iemand die interessant werk verricht binnen de wereld van de professionele of amateursterrenkunde.

Philippe Mollet


Philippe is actief op MIRA sinds februari 1992, eerst anderhalf jaar burgerdienst en sindsdien voltijds in vast dienstverband. Philippe staat in voor de perscontacten, allerhande publicaties, de praktische cursus, maar ook het dagelijkse onderhoud van het computerpark en de vele toestellen (van experimenten tot telescopen). Zit trouwens liever achter een telescoop dan achter een bureau, maar krijgt daar helaas steeds minder de kans toe...

Hét aanspreekpunt voor al uw praktische vragen:
astrofotografie, aankoop of bouw van een telescoop, waarnemingen,...
Organiseert ook – samen met een paar enthousiaste vrijwilligers – de jaarlijkse waarnemingsweek in de Provence, en op tijd en stond andere expedities.
Zijn laatste grote wapenfeit: in samenwerking met collega Deboosere schreef hij in 2015 het boek "Kijk Omhoog", dé ultieme handleiding over sterrenkijken (blote oog, verrekijker, telescoop) waarin beide auteurs meer dan 75 jaar ervaring bundelen...

Mark Van Borm


Mark is actief op Mira sinds januari 2016, eerst twee jaar als vrijwilliger en nadien in vast dienstverband. Hij staat oa. in voor de waarnemingen en rondleidingen. Verder verzorgt hij het beheer van het IT-gedeelte, waaronder PC's, netwerk, website en sociale media.