Nacht van de Duisternis

20/10/2018 - 19:00
20/10/2018 - 23:00

Met de jaarlijkse "Nacht van de Duisternis" proberen de Vereniging Voor Sterrenkunde, de Vlaamse Volkssterrenwachten, de Bond Beter Leefmilieu en diverse natuurverenigingen de aandacht te vestigen op de immense lichthinder (en de daarmee gepaard gaande energieverkwisting) waar ons land erg onder te lijden heeft, en die het steeds moeilijker maakt om in onze contreien nog te kunnen genieten van de pracht van de sterrenhemel.

Ook onze volkssterrenwacht is vanzelfsprekend van de partij ter gelegenheid van deze Nacht van de Duisternis, zowel op MIRA zelf als op verplaatsing.

Grote draaibare sterrenkaartGrote draaibare sterrenkaart

Indien de lokale overheden en andere betrokkenen voldoende gevolg geven aan onze vraag om tijdens deze nacht een serieuze inspanning te doen via het doven van al te nadrukkelijke en overvloedige verlichting in onze omgeving, zullen de gevolgen daarvan voor alle natuur- en sterrenliefhebbers merkbaar zijn.

Op MIRA zetten wij ons beste beentje voor om de bezoekers bij helder weer een mooie waarnemingsavond aan te bieden. Aan het begin van de avond kunnen we de laagstaande planeet Saturnus nog een klein uurtje observeren, daarna staat er een prachtige zomer- en herfststerrenhemel te wachten.

Voor de liefhebbers is er in onze multimediazaal een voorstelling over wat het sterlicht ons vertelt vanuit het duister van het heelal.

Meer info over andere activiteiten ter gelegenheid van deze Nacht van de Duisternis vind je via deze link.

Aanvang: 19.00 uur
Toegang: 6 euro / kinderen tot 10 jaar: 3 euro
Wie lid van MIRA is, kan gratis deelnemen of aan de helft van de prijs.