Sterrenkijkhappening 50 jaar Volkssterrenwacht MIRA

30/09/2017 - 19:00
30/09/2017 - 23:00

Ter gelegenheid van onze vijftigste verjaardag organiseren wij in het weekend van zaterdag 30 september en zondag 1 oktober een feestweekend.

Op zaterdag 30 september organiseren we van 19 tot 23 uur een sterrenkijkhappening, en vindt ook de officiële opening plaats van onze nieuwe tentoonstelling over de zoektocht naar planeten bij andere sterren en naar buitenaards leven.

Sterrenkijkhappening

Bij helder weer kunnen we met onze verzameling telescopen een blik werpen op de klassieke herfststerrenhemel. Daarnaast is ook de planeet Saturnus van de partij, kom zeker de schitterende ringen bewonderen. En ook de Maan is een dankbaar hemelobject met zoveel spectaculaire kraters, bergketens en grote gestolde lavavlakten.

Tentoonstelling 'De zoektocht naar planeten bij andere sterren en naar buitenaards leven'

Om 19:30 uur openen we onze nieuwe tentoonstelling over de zoektocht naar planeten bij andere sterren en naar buitenaards leven.

Exoplaneten door Kepler ontdektExoplaneten door Kepler ontdekt

Erg actueel onderwerp in de sterrenkunde, zeker nu er dankzij de ruimtemissie Kepler intussen meerdere duizenden exoplaneten zijn ontdekt. Sommige daarvan bevinden zich in wat we de leefbare zone noemen, dus gekoppeld aan die ontdekkingen van planeten buiten het zonnestelsel is de vraag of we nog ergens anders leven kunnen vinden een hot item in het hedendaagse astronomisch onderzoek.

Onze tentoonstelling toont enkele methodes die gebruikt worden om exoplaneten te detecteren, we schetsen de evolutie van eenvoudige bouwstenen tot levensvormen, we laten de bezoekers kennismaken met extreme overlevers; de intussen beroemde waterbeertjes, en wie wil kan zelf een boodschap opstellen en versturen naar buitenaards intelligent leven.

De Arecibo radiotelescoop waarmee in 1974 een boodschap naar ET werd verstuurdDe Arecibo radiotelescoop waarmee in 1974 een boodschap naar ET werd verstuurd

Naar aanleiding van deze nieuwe tentoonstelling houdt professor Anne-Marie Lambeir van de Universiteit Antwerpen om 20:00 uur een lezing over de evolutie van geochemie naar biochemie en hoe leven kan zijn ontstaan op onze planeet. Anne-Marie Lambeir is als gewoon hoogleraar verbonden aan het departement Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

Lezing: Geen paniek! Gids tot de intergalactische biochemie

Het leven op Aarde ontstond vermoedelijk 4,1 miljard jaar geleden, zeer kort na de vorming van de planeet. De Aarde was toen helemaal anders dan de planeet die we nu kennen.
De biochemie, als discipline, houdt zich bezig met de structuur en de eigenschappen van de moleculen in levende wezens en hoe ze functioneren in het metabolisme. In deze lezing worden een aantal fundamentele vragen rond het ontstaan van leven op andere planeten vanuit biochemisch standpunt behandeld: hoe kunnen we een levend wezen herkennen? Waarom gaat men steeds op zoek naar sporen van water op andere planeten? Wat gaat er vooraf aan het ontstaan van leven?

De vergelijking van Frank DrakeDe vergelijking van Frank Drake

Nadien kan je desgewenst in ons clubhuis zeker eens gaan proeven van onze speciale cocktail Spirulina Colada die we eenmalig ter gelegenheid van ons feestweekend serveren. En je zal versteld staan hoe bijzonder die Spirulina wel is in het kader van ons verhaal van leven op Aarde en ook met het oog op ruimtereizen naar verre planeten...

Spirulina ColadaSpirulina Colada

Van 19 tot 23 uur
Vrije toegang