Academische zitting 50 jaar Volkssterrenwacht MIRA

30/09/2017 - 14:00
30/09/2017 - 18:00

Ter gelegenheid van onze vijftigste verjaardag organiseren wij in het weekend van zaterdag 30 september en zondag 1 oktober een feestweekend.

Op zaterdag 30 september zijn we in de namiddag te gast in de grote zaal van het Fenikshof, juist naast de ingang van MIRA zelf, voor onze academische zitting.

Het programma ziet er als volgt uit:

14:00-14:15 uur >>> Verwelkoming door gastheer Mattias Tuyls (VRT) met videoboodschap van Frank De Winne, hoofd van het opleidingscentrum voor astronauten van de ESA, ter gelegenheid van ons jubileumfeest

14:30-15:15 uur >>> Thomas Hertog (KU Leuven) over echo's van de Oerknal

15:15-16:00 uur >>> Hugo Thienpont (VU Brussel) over fotonica: laser en lichttechnologie voor de 21st eeuw, voortgesproten uit onderzoek van de ruimte

16:00-16:30 uur >>> Pauze met een drankje

16:30-17:15 uur >>> Ewine van Dishoeck (Leiden Observatory) over de zoektocht naar bouwstenen van leven in het heelal

17:15-17:45 uur >>> Samenspraak over het belang van wetenschap en technologie vandaag en morgen en de rol van de jeugd in dit verband

17:45-17:50 uur >>> Afronding en uitnodiging tot kleine receptie met een drankje en een hapje

De sprekers en hun lezing even kort voorstellen:

Thomas Hertog is professor in de theoretische natuurkunde aan de KU Leuven en een wereldvermaard kosmoloog. Bij het grote publiek is hij zeker ook bekend als een zeer goede vriend van Stephen Hawking, de beroemdste levende astronoom ter wereld, en van optredens in het nieuws en duidingsprogramma's op tv over de onderzoeksdomeinen waarin Thomas Hertog een autoriteit is.

Lezing: Echo’s van de Oerknal

Hoe is het heelal ontstaan? Waar komen wij vandaan en wat is onze plaats in het universum? Komt er ooit een einde aan onze kosmos? Van de relativiteitstheorie van Einstein over de oerknal van Georges Lemaître tot de snarentheorie: de grote doorbraken van de kosmologie gedurende haar `gouden 20ste eeuw’ die ons wereldbeeld ingrijpend hebben veranderd, komen in deze lezing aan bod. Tenslotte gaan we op zoek naar de echo’s van de oerknal niet alleen met krachtige telescopen maar ook met Einsteins gravitatiegolven die ons toelaten om naar het heelal te luisteren.

Universum of multiversum?Universum of multiversum?

Hugo Thienpont is professor aan de faculteit ingenieurswetenschappen aan de VU Brussel en directeur van het Brussels Photonics Team, een onderzoeksgroep die wereldwijd erkenning krijgt voor haar baanbrekend fundamenteel en toegepast onderzoek op het gebied van micro-optica en micro-fotonica. In zijn hoedanigheid van vicerector innovatie en valorisatie aan de VUB is hij een expert op het gebied van interacties tussen de wetenschappelijke wereld en allerlei externe partners.

Lezing: Fotonica: laser en lichttechnologie voor de 21st eeuw, voortgesproten uit onderzoek van
de ruimte

In deze voordracht illustreren wij hoe technologische behoeften bij de vroege exploratie van de ruimte aanleiding hebben gegeven tot de uitvinding van de laser, een revolutionaire nieuwe lichtbron die aan de basis ligt van een veelheid van baanbrekende en duurzame
technologische ontwikkelingen met een positieve impact op onze maatschappij en economie. Wij zullen dit illustreren met voorbeelden uit de ultrasnelle optische telecommunicatie, de groene energiesector, de robotica en maakindustrie, de voedselveiligheid, en uit de gezondheidssector.

Wetenschap en maatschappijWetenschap en maatschappij

Ewine van Dishoeck is professor in de moleculaire astrofyisica aan het beroemde Leiden Observatory en is o.a. bestuurder van het grote ALMA-radiotelescopencomplex in Chili. Zij ontving al meerdere internationale onderscheidingen en vanaf volgend jaar wordt zij presidente van de International Astronomical Union, het gezaghebbende orgaan van alle professionele astronomen ter wereld.

Lezing: De zoektocht naar bouwstenen van leven in het heelal

Sinds 20 jaar hebben astronomen overtuigend bewijs dat planeten rond andere sterren cirkelen. Meer dan 3000 exoplaneten zijn inmiddels ontdekt. Maar hoe worden deze planeten gevormd, en hoe gewoon is het dat planetenstelsels ontstaan? Lijken ze op ons eigen zonnestelsel, of zijn ze juist heel anders? Wat is de chemische samenstelling van het materiaal (water, organische verbindingen) waaruit de planeten worden gevormd? Dankzij nieuwe krachtige telescopen kunnen astronomen deze oeroude vragen nu eindelijk te lijf gaan.

Moleculen in de ruimteMoleculen in de ruimte

Van 14 tot 18 uur
Vrije toegang