Bestuur

Het bestuur van volkssterrenwacht MIRA vzw telt 8 leden:

  • Eddy Van Geel, Voorzitter
  • Erik De Sutter, Ondervoorzitter
  • Roland Verbeiren, Secretaris en Penningmeester
  • Michiel Coltura
  • Frank Deboosere
  • Bart Declercq
  • Luc Jaspers
  • Bart Van Humbeeck

Ongeveer iedere maand is er een bestuursvergadering, tijdens dewelke beslissingen worden genomen rond de werking van de Volkssterrenwacht, de financiën opgevolgd worden en overleg gepleegd wordt met de vaste medewerkers Philippe Mollet, Francis Meeus en Mark Van Borm.

Wij trachten een open bestuur te houden, ieder lid of vrijwillig medewerker van MIRA is welkom om punten onder de aandacht te brengen van het bestuur en kan eventueel uitgenodigd worden aan een bestuursvergadering deel te nemen (om een punt op de agenda te brengen, neemt u best contact op met de voorzitter, Eddy Van Geel.)

Behalve het bestuur heeft de vzw uiteraard ook een Algemene Vergadering, deze komt halfjaarlijks samen om jaarverslag, begroting en rekeningen te bespreken en goed te keuren, bestuursleden te verkiezen of te bevestigen en om te stemmen over eventuele statuutswijzigingen.